مهرداد:

در زمان قدیم، زیر یه کاخ مثل زیر زمین بودم و داشتم اونجا واسه خودم می‌گشتم. هر کجا رو نگاه می‌کردم انگشترهای سفید و نگین دار، ظرف‌های تاریخی و گیره سر و از این جور چیزها پیدا می‌کردم. یکی از انگشترها یه چیزی روش نوشته بود، فکر کنم مثل «یا علی ابن ابیطالب». فکر کنم این نوشته شده بود. آدم اهل نماز و روزه و… اینها نیستم. ممنون می‌شم جواب بدین. مرسی.

تفسیر:
این خواب بسیار مهم و شاید مهمترین خوابی است که در زندگی‌تان دیده‌اید؛ زیرا طریقتی را نشان می‌دهد که می‌توانید با انتخاب آن رستگار شوید.

کاخ نماد تجملات و ثروت دنیاست. آیا شما آن را انتخاب  می‌کنید؟  آیا زندگی‌تان را وقف رسیدن به ثروت و قدرت و لذت‌های شهوانی می‌کنید؟ آن انگشترها، آن ظروف همه متعلق به چنین انتخابی هستند. اما، این که کاخ قدیمی است، اشاره به فانی بودن و گذرا بودن دارد. بسیاری بوده که آمده‌اند در این کاروانسرا نشسته و بعد مهلتشان تمام شده است. دوست خوبم، در مسیر موقعیت‌هایی  که برابرتان قرار دارد، به انگشتری با نام «علی ابن ابیطالب» می‌رسید. انگشتر ماهیت قدرت را نشان می‌دهد و علی نماد ایستادگی در مسیر حق  است.

رویا شما را برابر این انتخاب قرار می‌‌دهد که مرد حق باشید، چون علی زندگی‌ و هستی‌تان را نثار حق کنید و استوار  چون آن شیر بیشه عدالت حق را پاسبانی  کنید. آیا انتخابی نیکو نیست؟

مهرداد عزیز، این شما هستید که می‌توانید انگشترهای مرصع و نیگن‌دار را بر گزینید یا نه، انتخابتان آزادگی ست و می‌خواهید استوار برای حفظ راستی بایستید. انتخاب با شماست.