طه-90

فریب سورپرایز می کند

مینا:

لطفا یه استخاره برای من بگیرید. یک واحد آپارتمان در مرکز شهر داریم ومیخواهیم معاوضه کنیم با یک طبقه برج در حاشیه شهر که در حال پیشرفت است و هنوز آباد نشده است.

 

پاسخ:

و همانا گفت بدیشان هارون پیش از این که اى قوم من جز این نیست که آزموده شدید بدان و همانا پروردگار شما خداى مهربان است پس پیرویم کنید و فرمان برید امر مرا

سوره طه آیه ۹۰

بهترین تمثیل برای این آیه، کلاغی است که با ذوق پفکی را به دهان گرفته است. دقت کرده اید چقدر شاد و خوشحال است. اما، ما آدم ها می دانیم، پفک از آن دست تنقلات است که شاید خیلی لذت بخش باشد، اما فایده ای در آن نیست.

لب کلام، نگاه کنید ببینید با یک توهم روبرو هستید یا نه، واقعا معامله شما روی بنیان و اساس منطقی و مستدل دارد انجام می گیرد. داستان آیه داستان کسانی است که به دنبال صدای گوساله می روند و دقت ندارند گوساله سامری هیچ وجهی از وجوه خدا بودن را دارا نیست.

آیه عقل شما را مخاطب قرار می دهد که ارزیابی دقیق انجام دهید. اگر همه چیز محکم است و داستان گوساله و صدا صدق نمی کند، معامله شما صحیح است، وگرنه مراقبت کنید داستان کلاغ و پفک دوباره رخ ندهد. از من می شنوید، تحقیقات جامع و دقیقی انجام دهید. بی گدار به آب نزنید.