ستاره:
خواب دیدم کفشای سیاهمو میپوشم برم بیرون که یهو احساس میکنم چیزی توش داره تکون میخوره. نگاه که میکنم میبینم یه چیزی سیاهی هس.  دستمو میکنم تو کفشو برش میدارم میبینم که یه کلاغ زشت از سرما داره خشکش میزنه. اول میخواستم بذارمش تو حیاط، ولی بعدش دلم سوخت و برش داشتم ببرم تو خونه.

وقتی آوردمش بیرون دیدم یه پرنده خیلی بزرگ و خوشگلی شد که من تا حالا همچین پرنده نازی ندیده بودم و اصلا کثیف نبود. بعد که اونو از کفشم در آوردم، دوباره دست کردم تو کفشمو چن تا پرنده خیلی خوشگل دیگه هم بیرون آوردم و بعد احساس کردم که دارم از قفس بیرونشون میارم و بردم تو خونه گذاشتم که سردشون نشه. خیلی بزرگ و خوشگل بودن، من تا حالا تو واقعیت همچین پرنده هایی رو ندیده ام!

تفسیر:

انسانیت در شما موج می زند. آدمی مثل شما ساخته شده تا در ان جی اوها زندگی ببخشد و زندگی بیافریند.

کفش امنیت پا را حفظ می کند و مانع از نفوذ هر جسمی می شود. بنابراین، نماد حریم ممنوعه ای است که ما با نام حریم شخصی در محیط های مختلف برای خود قائلیم. درون کفش شما چیزی است، یعنی شما با این موقعیت روبرو شده اید که وارد حریم شخصیتان شده اند. غالب آدم ها چنین چیزی را تاب نمی آورند؛ اما شما فرق دارید. به خانه بردن معنای امنیت بخشیدن دارد و جلوگیری از سرما یعنی حفظ در برابر انرژی های منفی پیرامونی.

دوست خوبم، هنگامی که کلاغ به پرنده ای زیبا تبدیل می شود. کلاغ نماد اشتیاق و پرنده زیبا نماد توانایی شکوفا شده است. پس، خواب به شما نشان می دهد با زنده نگه داشتن شعله اشتیاق در دلها، بدل به کانونی می شوید که استعدادهای نهفته را شکوفایی بخشیده و به اوج می رساند. اگر معلم باشید، به خصوص معلمی در مناطق محروم، خوشا به حال شاگردان شما!

اما، این خواب درباره خود شما نیز هست و خطاب به شما می گوید: اجازه ندهید شرایط بد محیط باعث خاموش شدن شعله اشتیاقتان شود. با حفظ اشتیاق و تلاش پرشور استعدادهایتان شکوفا خواهد شد و به مرتبه ای می رسید که خود باور ندارید. مرغ های درون خود و دیگران را از قفس کلیشه ها و تنگ نظری ها خارج کنید و به آن ها فرصت پرواز دهید. توجه داشته باشید، کفش سیاه نماد رفتار کلیشه ای و رسمی ما در محیط کار و اجتماع است. کلیشه ها را کنار بگذارید و نو دیدن را به اشتراک گذارید.