ناامیدسهیلا:

سلام. دختری هستم ۳۰ ساله که ازدواج نکردم. مدت ۵ الی ۶ سال است که خواب می بینم بچه دار شدم. یه نوزاد پسر که ناگهان در آغوشم قرار می گیرد. گاهی اوقات در رویا این کودک توی آغوشم رشد می کند و بزرگ می شود و بعد با فاصله ای از من قرار می گیردف به چشم های من خیره می شد و بعد پشت یک درب یا پرده محو می شود. گاهی اوقات این کودک تغییر جنسیت می دهد و به یک دختر بچه تبدیل می شود. در رویا از داشتن این کودک بسیار خوشحالم و زمانی که اون ترکم می کنه و می رود ناراحت می شم. اطرافیانم همیشه در رویا این کودک را بسیار دوست دارند و در ضمن می دونم که این کودک پدر ندارد. همیشه در خواب این کودک را به طور ناگهانی می بینم و بعد ناگهانی از دستش می دهم. ممنون می شم از تفسیر این رویا.

تفسیر:

زندگی شما در بی تحرکی و فقدان تلاش جدی برای دست یابی به اهدافتان خلاصه شده است. آیا معنی زندگی همین است؟ آیا متوقف ماندن، به سرعت نا امید شدن و دست از تلاش شستن، این ها یعنی بودن؟ محکم باشید، بایستید و هر آنچه شایسته شماست را به دست آورید.

در رویاهای شما کودک نماد خواست های عمیق درونی شماست. هنگامی که کودک درون آغوش شماست به سرعت رشد می کند؛ یعنی شما استعداد خوبی دارید که اگر از آن استفاده کنید سریع ثمرات آن خود را نشان می دهد. اگر کودک به شما زل می زند، یعنی باید چشم انداز داشته باشید. باید بدانید دارید چکار می کنید و دنبال چه هستید. آدمی که چشم انداز نداشته باشد، به سرعت اهدافش را گم می کند و بعد می بیند دارد دور خود می چرخد. احساس علاقه شما و خانواده نیز بیانگر ارزش والایی است که در درون برای اهدافتان قائل هستید. پس، چرا نشسته اید؟ چشمتان را به افق های دور دست بدوزید، اهدافتان را جستجو کنید و با گام هایی محکم در مسیر تحقق آن ها حرکت نمایید. خدا با شماست.