رتبه-بندی-گذرنامهبه نقل از سایت خبری استار تایمز سنگاپور، در این فهرست گذرنامه کشورهای مختلف براساس امکان ورود به کشورهای دیگر بدون دریافت ویزا (روادید) دست بندی و رتبه بندی شده اند.
در این بررسی، تمامی کشورها در ۹۳ رتبه، جای گرفته اند. رتبه نخست (بهترین گذرنامه) به طور مشترک به سه کشور ” فنلاند، سوئد و انگلیس” اختصاص یافت زیرا دارندگان گذرنامه یکی از این کشورها می توانند بدون کسب ویزا، وارد ۱۷۳ کشور جهان شوند. این رقم بالاترین تعداد در جهان است.
در رتبه ۲ بهترین گذرنامه های جهان هم چهار کشور دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ و آمریکا قرار دارند که دارندگان گذرنامه آنها می توانند بدون ویزا وارد ۱۷۲ کشور شوند.
سه کشور آنگولا، جیبوتی و میانمار در این دست بندی (رتبه ۸۶) در کنار ایران قرار گرفته اند و دارندگان گذرنامه این چهار کشور می توانند بدون دریافت ویزا وارد ۴۰ کشور شوند.
بدترین رتبه (جایگاه ۹۳) نیز برای افغانستان اختصاص داده شده و دارندگان این گذرنامه می توانند بدون ویزا به کمترین تعداد از کشورهای جهان یعنی ۲۸ کشور وارد شوند.
در جایگاه ۹۲ هم گذرنامه عراق قرار دارد که دارنده آن می تواند بدون دریافت ویزا تنها وارد ۳۱ کشور شود.
کل گذرنامه های مورد بررسی در ۹۳ رتبه و جایگاه منتشر شده است. در میان کشورهای عربی، گذرنامه کویت بهترین شناخته شده است.

 

منبع:عصرایران