استرس-سردرگمیمحمدرضا بهرامی:

سلام مدتیست خواب میبینم یک لنگه از کفشهایم یا جفت کفشهایم را گم کرده ام
نمیدانم تفسیرش چیست.
یه کم ترسیده ام
منتظر جوابم خواهش میکنم جواب رو به ایمیلم بدید
ضمنا حدود ۷ ماه است پدر جوانم را بر اثر سکته قلبی از دست داده ام و متاهل ودارای یک فرزند دختر ۱۰ ساله و یک پسر یک ساله میباشم.شنیده ام کفش به همسر بر میگرددو این موضوع مرا خیلی ترسانده چون عاشق همسرم هستم.
خواهشمندم زود تعبیر خوابم را بگویید.
دست شما درد نکنه درووووود

تعبیر خواب:

دوست عزیز، امکان پاسخگویی از طریق ایمیل وجود ندارد. اما، کفش وسیله ای است که آن را می پوشیم و برای انجام کار می رویم. به تعبیری، کفش به ما کمک می کند تا بتوانیم وارد حوزه مورد نظر شویم. به عبارتی، تعبیر خواب کفش امکان و حالتی را که می توانیم در موقعیتی حضور داشته باشیم را نشان می دهد. هنگامی که شما خواب های زیادی می بینید که کفشتان را گم کرده اید، در حقیقت نشان می دهد در برابر مسائلی که با آن ها روبرو شده اید، متحیر می مانید که چه باید بکنید. به عبارت دیگر، سررشته امور از دستتان خارج شده و گرفتار سردرگمی می شوید.
البته از محتوای کلامتان نیز پیداست که سطح استرس در شما بالاست. در حقیقت، حس گم کردن و سرگشتگی با استرس ارتباط مستقیم دارد. خودتان را پیدا کنید، آرامش بیابید و با تامل راه حل مسائلتان را جستجو کنید. مطمئن باشید، هنگامی که آرامش کافی داشته باشید و منطقی با مسائل برخورد کنید، بالاخره می توانید راه حلشان را بیابید.