فواید-نوشیدن-آب

drinkig-water

پژوهش جدید روی عادات غذایی بیش از ۱۸۳۰۰ بزرگ سال نشان داد اکثریت افرادی که میزان مصرف آب آشامیدنی خود را افزایش دادند، یک درصد از میزان جذب کالری روزانه، چربی‌های اشباع، شکر، سدیم و کلسترول در بدن‌ آن‌ها کاهش یافت.

با توجه به نتایج این پژوهش، برای مردمی که می‌خواهند وزنشان را کنترل کنند یا میزان جذب شکر، سدیم و چربی اشباع را کاهش دهند، مصرف آب آشامیدنی می‌تواند به عنوان یک نسخه درمانی تجویز شود.

بر اساس تحقیقات دانشگاه حرکت شناسی کلینویز و انجمن سلامتی پروفسور روپنگ آن، افرادی که میزان مصرف آب را یک، دو یا سه فنجان در روز افزایش می‌دهند، مجموع کالری جذب شده در بدن آنها حدود ۶۸ تا ۲۰۵ کالری کاهش می‌یابد و از سدیم جذب شده نیز ۷۸ تا ۲۳۵ میلیگرم کاسته می‌شود. بدن این افراد حدود ۵ تا ۱۸ گرم شکر  کمتری جذب می‌کند و کلسترولشان حدود ۷ تا ۲۱ میلیگرم به صورت روزانه کاسته می‌شود.

البته آب آشامیدنی تنها منبع تامین  کننده نیاز بدن به آب نیست. درصدی از آب مورد نیاز بدن از طریق غذا و مایعات آشامیدنی جذب می‌شود. پژوهش پرفسور آن بر این اساس بود که مایعاتی همچون چای سیاه، جوشانده گیاهی و قهوه به عنوان  منبع آب خالص مطرح نشود؛ اما مقدار آب موجود در آنها به عنوان بخشی از میزان آب مصرفی افراد محاسبه و نقش آنها در سلامتی بررسی شد.

بر مبنای استانداردهای تعریف شده توسط گروه تحقیق، افراد شرکت‌کننده در آزمایشات  که روزانه حدود ۴.۲ فنجان آب آشامیدنی مصرف می‌کردند، کمی بیش از ۳۰ درصد از نیاز روزانه‌شان به آب از این طریق تامین می‌شد. بررسی‌ها نشان داد، این دست افراد به طور میانگین حدود ۲۱۵۷ کالری در روز جذب می‌‌کنند. نکته جالب اینجاست  که ۱۲۵ کالری جذب شده توسط بدن این افراد از شکر موجود در مایعات است و ۴۳۲ کالری نیز مربوط به تنقلاتی است که کمترین مواد مغذی را دارند- مواد دارای کالری غلیظ مانند دسرها، شیرینی‌جات و ترکیبات متنوعی که مصرف آن‌ها در یک رژیم غذایی سالم صحیح نیست.

منبع: sciencedaily