19_8605240541_l600سهم زنان در پارلمان و نقش آنان در تصمیم گیری در ایران ۳ درصد است و فقط  ۱۰ کشور در دنیا هستند که کمتر از ما سهم دارند که معمولا نیز پادشاه نشین هستند همچون قطر.
به گزارش ایسنا، محسن رنانی در چهارمین همایش ملی بانوان در اتاق بازرگانی با بسیار پایین خواندن نسبت نیروی زنان به کل نیروی کار افزود: نسبت نرخ مشارکت نیروی زنان به مردان ۲۵ درصد است و در حالی که در ایران تلاش بسیاری کردیم تا بانوان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان شاغل ۱۳.۷ درصد است. این در حالی است که در سال ۵۵ این نرخ ۱۲.۹ درصد بوده است و در این ۳۵ سال این نرخ ۱.۸ درصد رشد کرده است واین یعنی موانع سلبی را برداشته ایم اما قابلیت ایجاد نکرده ایم.

وی ادامه داد: ۲۵ درصد از زنان تحصیلکرده جذب بازار کار می شوند، یعنی ۷۵ درصد از زنان با تحصیلات دانشگاهی فاقد شغل و خانه دار هستند و از ۱۷ درصد زنان تحصیل کرده کشور تنها ۳۵ درصد در بازار کار مانده اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به نقش زنان در آینده توسعه ایران به تعریف توسعه پرداخت و اظهار کرد: منظور از توسعه تنها رفاه نیست، بلکه تحول ذهنی است.
وی توسعه را شکوفایی ظرفیت های انسانی و ایجاد بسترهای لازم و کافی برای آن دانست و گفت: برای توسعه دو شرط لازم است، برداشتن موانع بیرونی یعنی فراهم آوری فرصت‌های کافی و حذف موانع دورنی یعنی ایجاد قابلیت های لازم.
این استاد دانشگاه به تفاوت توسعه و رفاه اشاره کرد و افزود: ما می توانیم نفت بفروشیم و نیروگاه اتمی بسازیم اما این به معنای توسعه نخواهد بود بلکه وقتی توسعه واقعی رخ خواهد داد که توسعه یافتگی در ذهن ما شکل بگیرد.

در این رابطه باید افزود، برخورد تقابلی با هوش زنانه و عدم استفاده از متخصصین زن یکی از نقاط ضعف جدی در ساختار سازمان‌های مرد سالار ایرانی است. نادیده گرفتن ظرفیت‌های نگاه زنانه و توانمندی ۷۵ درصد از زنان تحصیل  کرده کشور بیش از آن که نتیجه واماندگی مهارتی این  زنان باشد، از نفوذناپذیری سازمان‌ها برای به کارگیری این نیروها، به ویژه در سطوح بالا، ناشی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در ادامه به بررسی برخی آمارهای موجود پرداخت و گفت: نسبت اشتغال زنان ایران به جمعیت بالای ۱۵ سال زنان، ۳۰ درصد است؛ در حالی که در چین این رقم ۶۵ درصد است. به عبارت دیگر، ۷۰ درصد از زنان ایرانی  که در سن کار قرار دارند، بیکار هستند.