معاون وزیر نیرو: آب شرب نیازی به دستگاه تصفیه ندارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه آب شربی که تحویل مشترکان می شود از طریق ۸۰۰...

ادامه مطلب