دستگاه‌های دراز و نشست چربی‌ها را از بین نمی‌برند

یک کارشناس ارشد تربیت بدنی گفت: دستگاه‌های دراز و نشست به هیچ عنوان برای از بین رفتن چربی‌ها مفید...

ادامه مطلب