آل عمران آیه ۱۹۰

در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، نشانه‌هایی برای خردمندان است. (سوره آل...

ادامه مطلب