برچسب: آلت تناسلی

همبستری با دخترم؟!

بهار: بنده خواستگاری دارم که برای ترک اعتیادش قرص می خورد و به دل بنده با وجود محبتهای زیاد ننشسته و دلهره دارم. دو بار است که نیت خواب میکنم، اولین بار دیدم :دخترم آلت تناسلی مرد داشت و با من همبستر شد و به محض شناختنش از ایشان...

ادامه مطلب
بارگذاری