تعبیر خواب درآمدن آلت جنسی بالای سینه راست

زیبا: سلام من خواب دیدم که بالای سینه راستم آلت جنسی مذکردرآمده و بالای سینه چپم سینه درآمده....

ادامه مطلب