مرگ را دیده‌ام من…

مرگ را دیده‌ام من. در دیداری غمناک، من مرگ را به دست سوده‌ام. من مرگ را زیسته‌ام با آوازی غمناک...

ادامه مطلب