سوره طه آیه ۱۳۴

و اگر آنان را پیش از آن (آیات بینات) به عذابى نابود مى ساختیم بى شک مى گفتند که پروردگارا چرا...

ادامه مطلب