استخاره روز

…و اگر برادر و خواهر باشند، در این صورت براى هر مرد بهره اى برابر با بهره دو زن است،… (سوره نساء، آیه ۱۷۶) شطرنج‌بازی که برای سوار ارزشی به اندازه سواره قائل می‌شود، محکوم به شکست است. در نظام قبیله‌سالار روزگار...

ادامه مطلب