برچسب: آیه 46

استخاره روز

…آنها پشت مى کنند و از تو روى بر مى گردانند. (سوره اسراء، آیه ۴۶) ظرفیت روبرو شدن با حق و پذیرش آن را داشته باش. نفس انسان قدرت مهیبی دارد و هنگامی که عصبیت زده، حرفی خلاف باور خود می‌شنود، عصیانگرانه روی بر می‌تابد. به...

ادامه مطلب
بارگذاری