استخاره روز

… گردنکشان را است بد بازگشتگاهی (سوره ص، آیه ۵۵) کسانی که خرد را پس می‌زنند و برای رسیدن به خواسته‌شان هر امر نامعقولی را پیشه می‌کنند، بی‌گمان در دام تلاش غیرمنطقی خود گرفتار خواهند شد. آیا کسی که بی‌گدار به آب می‌زند،‌...

ادامه مطلب