ابرستاره‌ای که رکورد کمکهای خیرخواهانه را شکست

نگاهی خاص به مغز متفکر بارسا؛  ابرستاره‌ای که رکورد کمکهای خیرخواهانه را شکست ابرستاره فوتبال...

ادامه مطلب