کاخ قدیمی و انگشتری منقوش به نام علی ابن ابیطالب

مهرداد: در زمان قدیم، زیر یه کاخ مثل زیر زمین بودم و داشتم اونجا واسه خودم می‌گشتم. هر کجا رو نگاه...

ادامه مطلب