نگاه پرتردید مهمانان

امیراحسان: سلام. دیشب خواب دیدم یک مجلس مهمانی در منزل ما برقراره. اقوام و دوستان همه حضور داشتند....

ادامه مطلب