بچه ایستاده بر اجاق گاز!

رویا: سلام من خواب دیدم خواهرم فرزندی به دنیا آورده رنگ پوست بچه به مادرش شبیه بود و بقیه اعضای...

ادامه مطلب