برچسب: احقاف

سوره احقاف آیه ۳

… و کافران از آنچه هشدار مى یابند رویگردانند. (سوره احقاف،‌ آیه ۳) آیه اشاره به انسان‌هایی دارد که خطوط قرمز خرد را رعایت نمی‌کنند و حق را در باطل می‌آمیزند. نفس‌هایی که آنچه احساسشان می‌گوید و بدون توجه به مخاطرات به جان...

ادامه مطلب

احقاف آیه ۱۸

اینانند که در میان امتهاى جن و انس که پیش از ایشان بوده اند، حکم بر آنان تعلق گرفته  است؛ هم اینانند که زیانکارند. (سوره احقاف، آیه ۱۸) تکرار تجربه اشتباه به معنای تکرار شکست است. راهی که نادرست است اگر بارها و بارها پیموده شود...

ادامه مطلب
بارگذاری