نذر برنج در حرم امام رضا

فرشته: سلام توخواب دیدم رفتم حرم امام رضا بعدرفتم قسمت نذورات میگم اقا برنج منوبدین مرده هم گفت...

ادامه مطلب