والدین عزیز این بیماری را جدی بگیرید

دو ساله شده اما حرف نمی زند، دغدغه نخستین تمامی والدینی است که کودک متفاوتی را به دنیا آورده اند،...

ادامه مطلب