تحلیل مفهومی سوره اخلاص

بگو او خدای یکتاست/ خدای بی نیاز/ نه زاده و نه زاده شده/ و نه او را همتایی است چکیده بحث تحلیل...

ادامه مطلب