تعبیر خواب آلوده شدن موی طلایی

النا: من بیشتر وقت ها خواب میبینم دارم جایی که دیوار نداره و اطرافش بازه ادرار میکنم. بعضی وقت ها...

ادامه مطلب