مفتی وهابی همجنسگرایی را برای داعشی ها مجاز دانست

گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا در بغداد، ‘عائض بن عبدالله القرنی’ از مفتی های برجسته...

ادامه مطلب