بانوی عزیز , شوهرتان زن می‌خواهد نه مادر!

حتما جمله هایی مانند: « عزیزم با این لباس بیرون نرو، سرما می خوری »، « غذا خوردی؟ حتما بخور چون...

ادامه مطلب