همسر دوم می خواهم / درد همسری ناتوان

امیر : من شوهری هستم که بعد دو ماه از ازدواج زنم تصادف کرد و تا الان بمدت شانزده سال در بستر...

ادامه مطلب