استخاره رابطه با شوهر

سمانه: لطفا درباره رابطه من با همسرم استخاره بگیرید؟   استخاره : با سلام، تمایزی میان زندگی...

ادامه مطلب