سوره النباء / کار ، استراحت ، علائق شخصی

و خواب شما را بیهشى (یا مایه آرامش) گردانیده ایم و شب را همچون پوششى ساخته ایم. و روز را وقت تلاش...

ادامه مطلب