استخاره برای داشتن استعداد در علم حقوق

علی : از کودکی عشق ذاتی عجیبی به عـلـم داشتم. به فلسفه و دانش های عرفانی علاقه غریبی داشته و دارم....

ادامه مطلب