خود را برای استقبال از تیم مذاکره کننده کشورمان آماده کنیم

وقتی دولتمان خوب عمل می کند، وقتی حواسش به ما هست، ما هم بلدیم نشان دهیم چه ملت بی همتا و نازنینی...

ادامه مطلب