شب قدر شب تعالی به جایگاه اشرف مخلوقات است

شب قدر هنگام پاداش بزرگ است، هنگام فریاد دانستم، دانستم… شب قدر در انتهای مسیر طولانی و تلاش...

ادامه مطلب