تبعیر خواب اسیر بودن پدر در زندان

سمیه: سلام من سه سال پیش پدرم فوت کردن. برادرم حدود سال ۷۲ به خاطر تزریق خون های آلوده به ایدز...

ادامه مطلب