تعبیر خواب مرده با انگشت به من اشاره می‌کرد

سحر: سلام,من خواب یک دختر ناشناس مرده را دیدم که انگشت اشاره اش رو به من است و بدون هیچ نوع زخمی...

ادامه مطلب