موهایت را می کنی؟ استرس داری عزیزم!

بعضی‌ عادت‌ها باعث کاهش اضطراب و نگرانی می‌شوند مانند ناخن‌جویدن و شکستن انگشتان. برخی افراد وقتی...

ادامه مطلب