احترام به امنیت، بدون سیاست

مهم نیست چه گرایشی داشته باشیم،‌ مهم نیست اصلا به نظام و انقلاب اعتقاد یا باوری داشته باشیم یا نه،...

ادامه مطلب