برچسب: اعتدال

سوره احقاف آیه ۳

… و کافران از آنچه هشدار مى یابند رویگردانند. (سوره احقاف،‌ آیه ۳) آیه اشاره به انسان‌هایی دارد که خطوط قرمز خرد را رعایت نمی‌کنند و حق را در باطل می‌آمیزند. نفس‌هایی که آنچه احساسشان می‌گوید و بدون توجه به مخاطرات به جان...

ادامه مطلب
بارگذاری