نوشتن افکار مزاحم آنها را کمرنگ می‌کند

یک دکترای روانشناسی گفت: برای همه پیش می‌آید زمانی که تلاش می‌کنند به موضوعی فکر نکنند ناخودآگاه...

ادامه مطلب