عطر گلها استرس را کاهش می دهد

مطالعات نشان می دهد که لینالول، نوعی ترکیب معطر در گیاهان که در بسیاری از مواد غذایی و گل ها باعث...

ادامه مطلب