الذاریات ، آیه ۴۰

… و او (فرعون) در خور سرزنش بود. (سوره ذاریات، آیه ۴۰) آنچه بر خلاف قوانین بنیادی باشد، محکوم به ناکامی است. گاه بی توجه به شرایط راه خودمان را می‌گیریم و می‌رویم و انتظار داریم هیچ اتفاق نامیمونی هم رخ ندهد. منطق علم...

ادامه مطلب