صحبت های این روحانی به دل می نشیند؛ باید دفن اخلاق را اعلام کنیم

امام جمعه موقت یزد گفت: دوست و دشمن می گویند اخلاق در جامعه در حال جان دادن است و باید دفن اخلاق...

ادامه مطلب