تعبیر خواب امام صادق و اتاق

سارا.ر: سلام من ۲سال پیش خواب عجیبی دیدم که هنوز متوجه پیام این خواب نشدم خواب دیدم ..من به همراه...

ادامه مطلب