احقاف آیه ۱۸

اینانند که در میان امتهاى جن و انس که پیش از ایشان بوده اند، حکم بر آنان تعلق گرفته  است؛ هم اینانند که زیانکارند. (سوره احقاف، آیه ۱۸) تکرار تجربه اشتباه به معنای تکرار شکست است. راهی که نادرست است اگر بارها و بارها پیموده شود...

ادامه مطلب