میانگین صحبت کردن زوج‌ها با همدیگر ۱۷ دقیقه است !

«میانگین صحبت کردن زوج‌ها با همدیگر ۱۷ دقیقه است». این عدد بر اساس تحقیقات انجام شده توسط گروه...

ادامه مطلب