پوشیدن لباس عروسی خواهر و مهمانان اندک

سارا: انگار عروسیم بود ولی خیلی سوت و کور بود. لباس عروسی رو پوشیدم که خواهرم دقیقا ۲ سال پیش تو...

ادامه مطلب