دولت با تسهیل قوانین از تولید انرژی های پاک حمایت می کند

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در شهرستان...

ادامه مطلب