سوره انفال / عزم در مسیر

استخاره روز: و خداوند آن را جز مژده اى نکرد و تا دلهایتان به آن آرام بگیرد، و پیروزى جز از سوى...

ادامه مطلب